13-04-19

Wat kost het om een website te maken?

De ultieme vraag: ” Wat kost een website?”

Waarom kost de ene website € 500,- en de andere € 15.000,- ?

Doorgroeien of alles nieuw?

Resultaten uit het verleden bieden kansen voor de toekomst! Als je de vraag “wat kost een website?” aanpast naar “wat kan een website mij opleveren?” dan ben je op de goede weg. Leren van resultaten uit het verleden, verbeteren waar mogelijk, prioriteiten stellen.
Waarom nieuw starten ipv een doorstart? Heb je een reden dat alles, echt alles, op de schop moet? Is dat wel handig ivm de opgebouwde SEO-waarde? Hoe zit het met de vormgeving: wat zijn de verwachtingen van de doelgroep?

marko-montix-shape

Strategisch en technisch advies

Marko van den Berg

Het is een proces en geen project!

Als je je website ziet als een doorlopende activiteit, dan zit je goed. De afzonderlijke grotere verbeter-stappen kun je best als project zien en behandelen, er is immers een duidelijk start- en eindpunt, maar het geheel is niet eenmalig en blijft in ontwikkeling.

Hiermee kun je ook eens de volgende stelling voor jezelf nalopen of deze past voor jouw situatie: de huidige website bevalt om een aantal redenen niet en zou je volledig vernieuwd willen hebben. Maar hoe zit het met de gebruikers er van? Zijn zij vertrouwd met deze look and feel? Kun je met kleinere stappen optimaliseren ipv alles op de schop?

Rigoreus aanpakken is soms goed, maar niet altijd. In stappen groeien en doorgroeien betekent ook dat je inmiddels opgebouwde waarde zoals op het gebied van SEO en conversie behoudt. Deze kunnen de basis vormen voor gerichte uitbouw. Waar zitten de huidige succes, waar zitten nog duidelijke kansen en hoe stuur je daarop bij. Doen is het nieuwe denken: Testen en bijsturen is middels de flexibele systemen nu haalbaar geworden!

Als je toe bent aan website nummer x kun je je ook eens afvragen of een andere aanpak van een dergelijk traject, het online succes behalen, wellicht tot meer succes op de lange termijn kan leiden!

Korte samenvatting: Aandacht maakt alles mooier (IKEA). Betere strategische keuzes resulteren in een betere sitestructuur, in een meer heldere verhaallijn, in beter samengestelde pagina’s in beter aansluitende nieuws/blogberichten en uiteindelijk in betere conversie omdat je advertenties en social media berichten net een slag concreter en duidelijker en daarmee doelgerichter zijn. Je teksten zijn beter: de tekstschrijver is beter maar ook de teksten omdat het doel kraakhelder is en omdat middels meten van de resultaten alles wordt bijgeschaafd. Idem voor het beeldmateriaal: mooi en direct communicerend. Beleving-ondersteunend, persoonlijk, doelgericht.

Alles zelf doen of alles uitbesteden (DIY of Turn-Key)

Voordeel zelf doen: je hebt alles onder controle. In ieder geval de kosten: je zet alleen je eigen uren, of die van je medewerkers, in. Nog een voordeel: alles gaat veel sneller. Minder of geen overleg, direct schakelen.
Turn-Key, alles uitbesteden: het is een ver-van-je-bed-show. Veel minder persoonlijke betrokkenheid, beslissingen in 3 slagen, dure vakmensen nodig.

En nu echt, tenzij je zelf al jaren ervaring hebt met dit soort trajecten:

Door zelf doen leer je wat je allemaal niet bereikt, wat je allemaal mist. Maar je weet nog niet hoe je het wel moet doen.
Je hebt wel de perfecte briefing voor het scenario: dit niet! Waarbij “dit” staat voor het bereikte resultaat.

Andere optie: taken uitbesteden aan diverse specialisten. het is immers 2019 en iedereen doet waar hij of zij goed in is. Klopt. Maar helaas doe iedereen dat dan weer in zijn eigen universum, op zijn eigen eiland. Wil je in deze wereld daadwerkelijk slagen maken en zowel op korte als lange termijn slagen, dan heb je een team nodig. Een team met vakkennis en een team dat zich team mag noemen: “Together Each Achives More”. Dus daadwerkelijk samenwerkt, elkaar versterkt, elkaar in zijn waarde laat en op waarde weet te schatten. Waar een ieder doet waar hij of zij goed in is en dus ook weet hoe je een ander kunt laten accelereren: door het stokje namelijk op tijd en op de juiste wijze over te dragen. Zo’n team kan door een fullservice bureau worden gerealiseerd. Dat is namelijk de reden waarom je samen aan een proces werkt: je wilt uiteindelijk een volledig product leveren waardoor de gestelde doelen worden bereikt.

Wat hoort er bij een volledige website?

 • Je website is onderdeel van je online marketing strategie: heb je deze dus al helemaal ingevuld?
 • Weet je welke doelgroep(-en) straks op jouw site moeten komen?
 • Wat wil jij dat de bezoekers van je site daar doen? Iets kopen, aanvragen, downloaden, ..
 • Weet je op welke zoekwoorden je straks goed gevonden wilt worden?
 • Past de uitstraling van jouw website bij het product dat je aanbiedt?
 • Past de uitstraling van de website bij jouw bedrijf, bij jouw medewerkers?
 • Sluit de website aan op alle andere uitingen?

Wat levert de investering in een website mij op?

Uiteindelijk gaat het puur om het resultaat. Wat dat resultaat moet zijn, bepaal jij:

 • Aantal aanvragen
 • Aantal verkochte producten
 • Vergroten naamsbekendheid

Dit is dus het doel, de website en de aanvullende on- en offline activiteiten het middel. Wat de waarde en daarmee een verantwoorde investering is, bepaal je zelf.

De website is klaar, en dan?

Als het goed is ligt er al een plan klaar voor de eerste vervolgacties. Is er al een contentkalender gemaakt waarin alles staat: wie wat wanneer gaat doen? Zijn er ondertussen al voorbereidende werkzaamheden gedaan zodat direct doorgeschakeld kan worden?

Hoe beter je het proces inricht om je doelen te gaan bereiken, waarin de website dus een middel is om dat doel te bereiken, hoe sneller je resultaten zult boeken.

Wat zijn de minimale kosten voor een website?

Vanaf € 0,- kun je middels diverse tooling websites maken. Voor de eerste stappen kan het goed zijn om hiermee te beginnen en dit als een schets te zien van waaruit je tot een heldere briefing kunt komen voor je eerste echte website.

Een echte website is in onze ogen een site die je zelf kunt beheren en waarbij jij zelf eigenaar bent van de data. Dus geen betaalde licentie om een systeem te kunnen gebruiken, maar op basis van Open Source. Dan ben jij de eigenaar van de data en betaalde licenties heb je alleen nodig voor het invullen van bepaalde functies.

Als je op deze wijze werkt, dan kun je tegen heel lage kosten een website realiseren. Wil je goede teksten, een helder verhaal, een duidelijke presentatie? Dan is uitbesteden zeer waarschijnlijk de beste oplossing.

Welke afwegingen moet ik maken?

Uitbesteden of alles zelf doen? Of delen zelf doen? Heb je doelen die nogal wat uitdaging vormen om te bereiken?
Start met het kiezen van een internetbureau dat aansluit bij jouw visie. Deze afweging is de belangrijkste: samen ga je het proces om de doelen te bereiken invullen en de taken verdelen. Zeker als je voor een fullservice internetbureau hebt gekozen, zal de taakverdeling transparant en flexibel kunnen worden ingevuld.

Ik heb al een website maar de doelen worden niet bereikt. Hoe kom ik er achter wat mijn bottleneck is?

Meten en de getallen interpreteren. Dat is de crux. Rapporten maken gebeurd veel, er iets zinnigs mee doen is al een stuk lastiger. Maar uit cijfers blijkt vaak al heel snel waar de tekortkomingen zitten.

Kun je deze vraag beantwoorden: Wat wil je dat een bezoeker van jouw website daar doet en hoe zorg je ervoor dat hij dat ook gaat doen? En: is jouw website hiervoor geschikt?

Wordt jouw website onderdeel van jouw online marketing, communicatie en sales-funnel?

Waarom zou je anders een website of webshop maken? Ook als het je puur om het delen van informatie gaat, dan is het delen voor jou wat voor een ander de verkoop is.

Hoeveel pagina’s moet mijn website hebben om te kunnen starten?

1 pagina is voldoende om mee te starten. Het motto is dan ook: start! En daarna: groei! Zeker als je met WordPress als CMS aan de slag gaat, kun je prima heel klein beginnen en snel uitbouwen.
In principe kun je starten met het vermelden van je naw gegevens en evt. nog een foto van jezelf en evt. je team. Vertel waar men je voor kan bereiken. Werk daarna rustig aan je plan en realiseer dat in stappen.

Hoeveel verschillende pagina-varianten moeten worden vormgegeven?

Veel variatie zorgt voor afwisseling waardoor een bezoeker geboeid blijft. Variatie moet niet omslaan in onrust, dan heb je je doel gemist. Dus als je een aantal, kleine en grotere, variatiemogelijkheden hebt, dan kun je een boeiende en heldere website opbouwen.

Waar moet een tekstschrijver zich zoal in verdiepen?

Als je het schrijven van teksten, niet te verwarren met redigeren, uitbesteed, dan zal die persoon zich flink moeten verdiepen in jouw onderwerp. Specifieke technische of inhoudelijke kennis zul je zelf moeten blijven aandragen: een tekstschrijver zorgt dan voor soepele en prettig te lezen teksten. Hoe eenvoudiger de teksten lijken, hoe prettiger het te lezen is, des t emeer aandacht is er aan besteed.

Wat zijn slimme technieken en werkwijzen om tijd en budget te besparen?

Wat doe ik met mijn bestaande website?
Zoveel mogelijk de opgebouwde waarde, kennis en ervaring meenemen naar de volgende website. Hoezeer het behaalde resultaat wellicht ook tegenvalt, ook dat is informatie die je mee moet nemen door te herleiden wat dit heeft veroorzaakt.

65% van onze klanten was ontevreden bij een andere leverancier voordat ze bij ons kwamen.

Waarom? Was die andere leverancier niet goed, was er onvoldoende vakkennis? In meer dan driekwart van de situaties was het een kwestie van de juiste keuzes maken. Keuzes hebben consequenties en daar moet je helder over zijn, naar twee kanten toe. In het resterende kwart was het verkeerd toepassen van techniek, de verkeerde technische keuzes, gebrek aan communicatie, gebrek aan verwachtingen afstemmen en dus naar twee kanten toe reëel zijn.

Elke keer komt het terug, de strategie. In hoeverre bepaalt dit de kosten?

Strategie wil zeggen: wat wordt jouw aanpak? Als je kunt volstaan met een blog dan heb je technisch niet veel bijzonderheden nodig om succesvol een blog te kunnen starten. Dan gaat de tijd een aandacht naar de inhoud.
Heb je echter bepaald dat jouw doelgroep direct online inzage in kosten en mogelijkheden wil, liefst zo gedetailleerd mogelijk? Dan heb je wellicht een volledige webshop nodig met een aantal calculatoren die de variabelen berekenen. En als je website groot moet worden om compleet te zijn, dan is het zaak een heldere structuur te ontwikkelen om al die inhoud op een goede manier aan bod te laten komen.

Wat wil je bereiken met je website?

Informatie delen, een dienst of product verkopen of een offerte-aanvraag ontvangen?
Dit gaat de aanpak van je site en daarmee eventuele kosten mede bepalen. Informatie die je wilt delen moet toegankelijk worden gemaakt en helder gepresenteerd. Dat betekent veel aandacht voor tekst en eventueel ondersteunend beeldmateriaal.

Maak het voor de bezoeker gemakkelijk!

Dit wordt je briefing!

Alle antwoorden op de vragen die je op deze pagina tegenkomt vormen de eerste briefing voor jouw website. Daarmee kun je al een grove inschatting van de kosten opvragen.

Het proces rondom een website betekent vooral: kennisoverdracht.

Belangrijkste onderdeel ben je zelf met jouw team!

Jij en jouw medewerkers weten alles van het product, ontwikkelingen rondom het product en over het interne proces om dat product te leveren. Daarnaast weten de mensen die de verkoop doen hoe er nu wordt gereageerd door diverse doelgroepen op jullie aanbod. Andersom weten de medewerkers van het internetbureau alles over het presenteren en online verkopen van producten en diensten. Iedereen die betrokken is bij jouw website heeft dus informatie die voor de ander belangrijk is. Door kennisoverdracht kun je elkaar de input geven waardoor het mogelijk wordt om doelen te bepalen en sturing te geven om deze doelen te behalen.
Jij en jouw organisatie gaan leren om zich online zichtbaar te maken, te presenteren en resultaten te scoren. Of je het nu zelf doet of laat uitvoeren: door de wisselwerking in kennis is een ieder nauw betrokken en weet wanneer welke informatie van belang is. Zo vorm je samen een team en komt de betekenis hiervan (Together Each Achives More) volledig tot zijn recht.

Belangrijk: kies een internetbureau dat jou fullservice kan ondersteunen.

Het internetbureau waarmee jij in zee gaat moet de spil zijn van alle activiteiten. De monitoring en de bijsturing doen. Jou ondersteunen waar nodig en daarbij sturen op resultaat. Individuele acties worden zo onderdeel van een groter geheel, zijn niet meer losstaand, Daardoor verhoogt de slagingskans enorm!

Kosten voor het up-and-running houden van je website: de hosting.

Wat kost goede hosting? Hoe herken ik goede hosting?
Als je website eenmaal klaar is ga jij verder met de online marketing. Zorgen dat de bezoekers je website gaan vinden. Dus wat je vooral wilt is dat je website goed blijft performen wat techniek betreft. Hij moet vlot zijn, een goede pagespeed behalen, een snelle laadtijd in de meest gebruikte browsers. En vooral veilig zodat de kans op een hack waarbij bijvoorbeeld malware wordt geplaatst, zo klein mogelijk is.

Daarvoor heb je goede hosting nodig. Deze kun je o.a. herkennen aan de snelheid en de wijze en frequentie waarop updates worden doorgevoerd.

Wist je dat in de praktijk, naar onze eigen waarneming, ca. 90% van de website niet op de juiste wijze en zeker niet in de juiste frequentie worden ge-update?
WordPress sites krijgen vrijwel elke week reguliere updates en security updates beschikbaar gesteld. Als je dit goed aanpakt dan is het prima haalbaar om deze updates ook door te voeren.

Vergis je niet met de term “managed”. Dat gaat vrijwel altijd over de webserver zelf. Het is inderdaad belangrijk dat ook deze wordt bijgehouden. Maar de website met al zijn plugins en het thema hebben minstens evenveel aandacht nodig. Continue.

In WordPress is de status van de updates makkelijk te zien: als je inlogt dan zie je het aantal updates dat voor jou klaar staat. Deze dienen minimaal wekelijks te worden doorgevoerd. Dit is dan ook de standaard werkwijze bij Montix.

Monitoring geeft naast een aantal extra veiligheidsmaatregelen een continue beeld van eventuele wijzigingen of opvallende zaken die zich rondom jouw website afspelen.

Je website wordt steeds belangrijker, zorg er goed voor!

Wireframes zijn dood, leve de wireframes!
Nadat er strategische keuzes zijn gemaakt over de structuur van je website ga je in een traditioneel proces deze keuzes in een wireframe uitwerken. Dan wordt op je scherm zichtbaar wat de keuzes in de praktijk betekenen en kun je eventuele knelpunten oplossen.

Sprint 1

Bepalen sitestructuur, navigatie, opzet home en 1 overzichtspagina (categoriepagina). Hierin wordt de volledige basis gelegd!

Sprint 2

Vormgeving home en overzichtspagina, eerste opzet detailpagina en contact. Parallel start het proces voor het verzamelen, aanmaken en verbeteren van de content.

Sprint 3

Detailpagina en contact definitief maken. Evt. andere onderdelen binnen de site afwerken, de site vullen met content.

Sprint 4

Testen, corrigeren en live!

Daarbij moet de structuur voor de bezoeker goed zijn en tevens liefst de zoekmachines te vriend houden. Als Google zijn werk goed doet dan kun je dat laatste vergeten en je volledig op jouw bezoeker richten. In de praktijk is het wel handig om te kijken of je Google niet in de weg zit om de structuur van je site te begrijpen zodat je wel in de organische resultaten kunt scoren. Dat levert immers de beste en tevens meest voordelige bezoekers op.

Samenvatting: wat kost een website?

Jouw doel bepaalt het proces.

Dus wat kost een website:

 • Tijd en aandacht
 • Input en enthousiasme
 • Keuzes maken en energie
 • Euro’s aan ingekochte arbeid en zaken als hosting en licenties

In Euro’s:

 • Vanaf € 150,- als je daarna alles zelf kunt (ben je grafisch geschoold, een kei in teksten en weet je precies wat je wilt en hoe je dat online gaat bereiken?)
 • Vanaf € 2.000,- heb je een volwaardige, kleine, website
 • Vanaf € 5.000,- voor een MKB website
 • Richting € 10.000,- als je een grotere, meer uitgebreide website wilt.
 • En meer, voor: meer content, meer optimalisatie, meer zaken zoals koppelingen voor het ophalen en terugsturen van bijvoorbeeld productgegevens en bestellingen
 • Reserveer € 800,- als je over je aanpak, de strategie wilt nadenken en deze online, dus in een pre-productiemodel direct wilt uitwerken. Dit vormt je definitieve briefing, start, voor je nieuwe of aangepaste website!

Hiermee heb je een indicatie: kom langs voor een kennismaking of stuur ons vast jouw uitdaging zodat we er samen over kunnen sparren!

VEELGESTELDE VRAGEN

Geregeld komen er vragen van klanten binnen over design, inhoud en conversies. Wij zetten de meest gestelde vragen voor je op een rij. Wij helpen je graag verder, dus neem gerust contact met ons op.

Hoe maak ik van mijn website een verkoop machine?

Elke website heeft een doel. Dat hoeft niet altijd letterlijk het verkopen van een product te zijn. Het aanbieden van een dienst of complex product waarvoor men een offerte kan aanvragen hoort daar ook bij.

Vaak wordt vergeten dat ook het leveren van informatie als verkoop gezien moet worden. Je wilt immers dat degene waarvoor deze informatie is bedoelt naar jouw website komt en deze informatie “consumeert”. Je doel zou dan kunnen zijn dat de pagina’s waar de belangrijke informatie staat worden bezocht gedurende een minimale gemiddelde tijd. Jij hebt dan bereikt dat men zeer waarschijnlijk de informatie heeft gezien en kans heeft gehad om deze volledig te lezen. Je kunt nog trigggers inbouwen om tot interactie met jouw bezoekers te komen waardoor jij jouw informatie nog verder kunt verbeteren.

Neem dus “verkopen” via online niet alleen letterlijk. Maar hoe kom je er nu toe dat jouw website precies dat gaat doen? Daarvoor heb je een marketing strategie nodig. En liefst een marketing strategie die in eerste instantie breed kijkt of je de doelgroepen helemaal goed in beeld hebt en via welke wegen je hen het beste kunt bereiken. En op welke momenten dat mogelijk en wenselijk is. Je website kan hier een prima onderdeel in zijn, maar dit gaat verder dan alleen het “maken van een nieuwe website”. Wij helpen je hier graag mee verder, neem dus gerust contact met ons op.

Op welk moment in het proces is het slim om SEO te integreren?

Eigenlijk al direct bij de allereerste stappen speelt SEO een belangrijke rol. Je bepaalt op dat moment de aanpak en structuur van je website. Dat is dus voor je bezoekers en daarmee ook voor de zoekmachines essentieel. Je menu-structuur, je pagina-indeling, de visuals die je gebruikt, de kopjes, subkopjes, opsommingen. Alles werkt mee aan het toegankelijk, scanbaar, maken van je site en je pagina’s.

Hoe belangrijk is een huisstijl?

Dit is onderdeel van de uitstraling en moet consistent worden doorgevoerd. Dat weet iedereen, maar het lukt niet altijd. Kijk dus goed of hierin nog verbeterslagen mogelijk zijn. Is jouw huisstijl nog helemaal bij de tijd? En toets ook van tijd tot tijd of de gekozen uitstraling nog steeds optimaal aansluit bij het bedrijf met zijn mensen en processen.

Hoe kan ik testen of mijn product online aandacht kan trekken?

Als je een goede basis-website hebt, die jouw bedrijf goed presenteert, dan kun je via landingspagina’s testen of en hoe je jouw doelgroep online kunt bereiken. Door testen te doen weet je of er daadwerkelijk interesse is, kun je de aanpak waarop je bezoekers trekt en verleidt bijschaven. Eventueel kun zelfs je aanbod aanpassen zodat het beter aansluit op de vraag. Hieruit kan dus zeer waardevolle informatie komen.

Hoe belangrijk zijn structuur en uitvoering voor mijn website?

Een goede timing levert momentum op. Door de website als centraal communicatiemiddel neer te zetten heb je houvast voor alle andere communicatiemiddelen. Deze dienen altijd via de website te worden ondersteund. Wat je op social media post vindt je uitgebreider terug op de website. Daarvoor is de structuur en ruimte ingericht.

Heb je een aanpak bepaald, volg deze dan tot het volgende punt waarop wordt bijgestuurd. Maar ook bijsturen wil alleen zeggen dat de aanpak, de uitvoering, evt. iets wordt aangepast om het gewenste doel nog beter te gaan behalen. Het doel zelf blijft ongewijzigd!
Wees dus helder over je doel, dan kun je sturen en kan men je volgen.

Hoe belangrijk is persoonlijke aanpak en uitstraling?

Online is vluchtig. Je wisselt snel. Terwijl jij een dienst of product hebt waarbij je een jarenlange relatie opbouwt en door samenwerking het product steeds verder verbeterd of de werking ervan garandeert. Dus bij jou is het persoonlijk contact belangrijk om met elkaar de juiste aanpak volgens een gedeelde visie te ontwikkelen waarop jij de komende jaren jouw support gaat leveren en wellicht jouw product verder ontwikkeld.

Beter goed gekopieerd dan slecht bedacht: geldt dat ook voor websites?

Online kopiëren is lastiger dan het in eerste instantie lijkt. Zeker voor een nieuwe website is de kans op succes heel veel kleiner als je geen uniek aanbod en bijbehorende inhoud van de website hebt. Je kunt wel kijken hoe anderen een zelfde doelgroep proberen te bereiken of een vergelijkbare dienst of product proberen te verkopen. N.a.v. de aanpak van jouw concullega’s kun je nog scherper neerzetten waarmee jij je onderscheidt.
Dus sloof je uit: het enthousiasme dat jij in een nieuwe website steekt steekt krijg je terug in de vorm van resultaten!

Wat kunnen we nog toevoegen aan dit artikel?

Blog formulier

Contact informatie

Montix, Internetbureau
Rigtersbleek Aalten 4 – 108
7521 RB Enschede

Voor vragen, vrijblijvende offertes en advies:
E-mail: support@montix.nl
Tel: +31 (0)53 750 30 30

foto nora montix 2023

Marko van den Berg